• darkblurbg
    Ineke Strouken
    Welkom op mijn website waarin ik u vertel over de achtergronden van tradities.
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Inhoud

1. Jezus keert terug naar de hemel
2. Dauwtrappen
3. Brooduitdeling


1. Jezus keert terug naar de hemel

Met Hemelvaartsdag vieren christenen dat Jezus, die opgestaan is uit zijn graf, terugkeert naar zijn Vader in de hemel. Het feest wordt veertig dagen na de eerste paasdag gevierd en is een verplichte vrije dag in Nederland. Tegenwoordig is het vooral een lentedag, waarop men de natuur intrekt of een korte vakantie boekt.

Op de zondag van Pasen begint de paastijd, waarin stil gestaan wordt bij de overwinning van Jezus op de dood. De paastijd mondt na vijftig dagen uit in Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Op de veertigste dag in de paastijd viert de kerk het feest van Hemelvaart dat altijd op een donderdag valt. In 310 werd op het Concilie van Elvira besloten om voortaan Pinksteren en Hemelvaart gescheiden gaan te vieren en werd Hemelvaart een apart feest.


Foto: Hemelvaart, Giotto di Bondone (1267-1337)


2. Dauwtrappen

Tot in de twintigste eeuw was Hemelvaart in Nederland een belangrijke kerkelijke feestdag, nu weten veel mensen niet meer precies wat wij op die dag vieren. Tegenwoordig gaat men vroeg op pad om van de natuur te genieten. Alles staat in bloei en de vogels leggen hun eieren. De echte vroege vogels gaan bij zonsopgang dauwtrappen. Het dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zorgen voor prachtige ogen. Dauwtrappen wordt ook wel dauwtreden of hemelvaren genoemd.


3. Brooduitdeling

In Hengelo-Zelhem (Gelderland) bakten de boeren, die recht hadden om op de markegronden plaggen te steken, als tegenprestatie op Hemelvaart een roggebrood van minstens elf kilo. Na de kerk ging men met het brood naar de molen, waar de burgemeesters vergezeld door de dominees, pastoors, diakens en armenmeesters aanwezig waren. De schoolmeesters wogen de broden. Voor de broden die te licht waren, werd een boete uitgedeeld. De bakker van het zwaarste brood kreeg een beloning. De broden werden onder de armen verdeeld en de rest van de dag vermaakte de bevolking zich op de mulderskermis. Deze traditie, waarvan de eerste vermelding al in 1559 is, wordt nog altijd in ere gehouden. Tegenwoordig verkoopt het organisatiecomité handzame broodjes en komt de opbrengst ten goede van de kerk.

Bron: Ineke Strouken, Dit vieren wij (2016)