• darkblurbg
    Ineke Strouken
    Welkom op mijn website waarin ik u vertel over de achtergronden van tradities.
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Inhoud

1. Goede week
2. Witte Donderdag
3. Goede Vrijdag
4. Stille Zaterdag

1. Goede Week

Na Palmpasen begint de Goede Week, ook wel Heilige Week of Lijdensweek genoemd. Het zijn de laatste zeven dagen van de vasten. In deze week tot Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht die de kern van het Christelijk geloof uitmaken: het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus.

2. Witte Donderdag

Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen herdacht. De naam Witte Donderdag verwijst naar de traditie om alle kruisbeelden en andere beelden in de kerk met witte doeken te bekleden. De liturgische kleur is op die dag wit. Het tabernakel (de kluis waar de hosties worden bewaard) is leeg en de godslamp is gedoofd. De klokken en het orgel zullen voor het laatst klinken. Daarna is het stil tot Pasen.

Foto: Het Laatste Avondmaal, Leonardo da Vinci (1495-1498)

3. Goede Vrijdag

Goede Vrijdag staat in het teken van de kruisdood van Jezus Christus. Om drie uur ’s middags begint de kerkelijke plechtigheid, omdat aangenomen wordt dat Jezus omstreeks dat tijdstip stierf. In veel kerken wordt de kruisweg gelopen langs de veertien staties van de lijdensweg van Jezus. Hoewel op deze dag het sterven van Jezus herdacht wordt, spreekt men toch van Goede Vrijdag, omdat Jezus door zijn dood de schuld van de zonde heeft betaald.

Foto: De kruisiging van Christus

4. Stille Zaterdag

Stille Zaterdag wijst naar het verblijf van Jezus in het graf. Omdat het een Joodse rustdag was, mocht Jezus niet gebalsemd worden. Het is een dag van bezinning. De naam verwijst naar het feit dat de klokken niet geluid mogen worden. Op Stille Zaterdag bereidde men zich voor op Pasen. De grote schoonmaak werd afgerond en het erf werd aangeharkt. Katholieken gingen naar de kerk om te biechten. Eieren werden geschilderd en het eten voor Pasen werd klaar gemaakt. Als laatste ging iedereen in bad, zodat met Pasen een nieuw begin gemaakt kon worden.

Bron: Ineke Strouken, Dit zijn wij (2009)
Ook gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal (april 2017)