• darkblurbg
    Ineke Strouken
    Welkom op mijn website waarin ik u vertel over de achtergronden van tradities.
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Inhoud

1. Handen schudden
2. Drie keer kussen
3. Nederlandse taal

1. Handen schudden

Elkaar een hand geven of drie keer kussen op de wangen is een gebruikelijk alledaags ritueel. Kent men elkaar niet of is de ontmoeting zakelijk dan schudt men alleen de hand. Het handen schudden is oorspronkelijk een bekrachtiging van een zakelijke overeenkomst of het bevestigen van het eind van een ruzie en dateert waarschijnlijk uit de 16e eeuw. Gewone mensen gaven geen hand, maar bogen naar elkaar en de heren begroetten elkaar met het afnemen van de hoed. Pas aan het eind van de 18e eeuw ging men, onder invloed van het gelijkheidsideaal van de Franse revolutie, elkaar handen geven als begroeting. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is het handen schudden een normale manier om iemand te begroeten. In sommige culturen, zoals bij de Islam, is het tegen de goede zeden dat een man de hand schudt van een vrouw. 

Over waarom handen schudden altijd met de rechterhand moet, zijn de meningen verdeeld. De rechterkant gold als de gelukkige kant van de mens en de rechterhand werd gebruikt voor de 'schone' karweitjes, de linker voor de 'onreine'.
2. Drie keer kussen

Als men elkaar wat beter kent, wordt er ook driemaal gekust. Deze ‘drieklapper’ is een recent verschijnsel en is waarschijnlijk ontstaan in de jaren zeventig. Oorspronkelijk was één keer kussen voldoende. Etiquette deskundigen ergeren zich in die tijd aan het gesmak en het geluid dat uitgestoten wordt bij het wisselen van de wang. Zij verklaarden het drie maal zoenen uit de invloed van de televisie waar iedereen zoent om te laten merken dat men ‘erbij hoort’.

Bron: Ineke Strouken, Dit zijn wij (2009)

3. Nederlandse taal

Nederland heeft naast de standaardtaal nog zo’n 27 dialecten en een extra taal: het Fries. Vroeger was de wijze waarop mensen spraken vrij. Elk dorp en elke stad had zijn eigen wijze om de woorden uit te spreken. De eerste serieuze pogingen om tot één taal te komen, dateren uit de 16e eeuw. In die eeuw verscheen voor het eerst een Nederlandse grammatica: de Twe Spraack vande Nederduitsche letterkunst (1584). In 1582 besloten de Staten Generaal om het Nederlands te gaan gebruiken in de uitgaande stukken en andere documenten. In de 17e eeuw werd het Nederlands verder gestandaardiseerd. De Statenvertaling van de bijbel uit 1637 en de geschriften van P.C. Hooft en Joost van den Vondel hadden grote invloed op de popularisering van de eenheidstaal.

De standaardisatie van de gesproken taal begon langzaam vorm te krijgen in de tweede helft van de 19e eeuw. Pas in de 20e eeuw werd het standaard Nederlands op grote schaal verspreid door het verbeterde onderwijs, de betere infrastructuur en migratie. Ondanks een steeds grotere toenadering tussen dialecten en standaardtaal blijven dialecten hun waarde houden en blijft de belangstelling voor het eigen dialect groot.