• darkblurbg
    Ineke Strouken
    Welkom op mijn website waarin ik u vertel over de achtergronden van tradities.
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Inhoud

1. Einde van de winter
2. Intocht in Jeruzalem
3. Palmpaasstok

1. Einde van de winter

De winter nadert zijn einde en Pasen komt in zicht. Wij zitten nog midden in de vastentijd en nog niet zo lang geleden begonnen huisvrouwen nu met de grote schoonmaak. Vasten deed men niet alleen om religieuze redenen, maar ook omdat er bijna niets meer te eten was.  Tot de uitvinding van het wecken rond 1900 waren januari, februari en maart hele slechte maanden waarin veel honger werd geleden. Het verlangen naar de lente was dan ook heel erg groot. Pasen werd gezien als het begin van een nieuwe periode, waarin men weliswaar hard moest werken, maar waarin ook genoeg te eten was. In het weekend voor Pasen begonnen de voorbereidingen.

2. Intocht in Jeruzalem

De zondag voor Pasen wordt Palmpasen genoemd. Het is tevens het begin van de Goede Week, de lijdensweek van Jezus. Op palmzondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Jezus reed op een ezel de stad in en de mensen wuifden hem met palmtakken toe. Op palmzondag kunnen de mensen in de kerk het buxustakje laten wijden, dat ze achter het kruisbeeld boven de deur steken.

Op de zaterdag voor Palmpasen gingen de slagers tot in de vorige eeuw feestelijk met hun versierde koe in optocht langs de deuren om de bestellingen voor Pasen op te halen.  De vrouwen konden dan zien dat de koe gezond was en vlees bestellen. Dit vlees werd dan op de zaterdag voor Pasen gebracht, zodat er alvast bouillon van getrokken kon worden. Arme mensen mochten bij de boeren langs gaan om eieren op te halen. Zo kon iedereen Pasen vieren.Foto: Intocht van Jezus in Jeruzalem

3. Palmpaasstok

Op sommige plaatsen vooral in het oosten van Nederland worden nog palmpaasoptochten georganiseerd. Kinderen lopen met een palmpaasstok die versierd is met groene takken, slingers, snoep en een broodhaantje door de straten. De palmpaasstok staat voor het kruis waaraan Christus genageld werd en voor nieuw leven. Het broodhaantje herinnert eraan dat Petrus, een van de apostelen, Jezus voordat de haan kraaide drie keer verloochend had. De kinderen zingen dan ‘Een ei is geen ei, twee eieren is een half ei en drie eieren is een paasei’.


Bron: Ineke Strouken, Dit vieren wij (2017)
Ook gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal (maart 2018)